Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v našom internetovom obchode www.svetobliecok.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.

a) Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

Identifikácia predávajúceho:

Lukáš Steinhűbel
Strážovská 6441/1, 97411 Banská Bystrica
IČO: 50515861
DIČ: 1120125391
IČ DPH: SK1120125391
Sme platcami DPH
Telefón: 0903 809 051
email: info@svetobliecok.sk
Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky- IBAN účtu: SK56 8360 5207 0042 0581 3724 / BREXSKBX

Všetky texty obsiahnuté v eshope www.svetobliecok.sk sú naším osobným vlastníctvom a ich ďalšie šírenie bez nášho súhlasu bude riešené v súlade so zákonom 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).


Práva a povinnosti predávajúceho:

- predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku kupujúceho k jeho maximálnej spokojnosti, odoslať a dodať tovar na adresu kupujúceho, v čo najkratšom čase.

- predávajúci má možnosť odmietnuť objednávku v prípade, že kupujúci neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

- predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, v prípade že plnenie záväznej objednávky nie je možné a inak sa nedohodne s kupujúcim, najmä z dôvodu nedostupnosti tovaru na sklade.

b) Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


Práva a povinnosti kupujúceho:

kupujúci je povinný uviesť pravdivú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť plnú kúpnu cenu vrátane nákladov za poštovné.

kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky internetového obchodu www.svetobliecok.sk pre dodávku objednaného tovaru.


V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť vzniknuté náklady na poštovné u kupujúceho.

2. Spôsob objednávania tovaru

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe záväzných elektronických alebo telefonických objednávok kupujúceho. Kúpna zmluva následne vzniká prevzatím objednaného tovaru kupujúcim.K samotnému objednaniu tovaru môže kupujúci využiť nasledujúce formy:

a) jednoducho a pohodlne vložením objednaného tovaru do nákupného košíka a odoslaním objednávky. Riadiť sa môžete pokynmi v ako nakupovať.

b) prostredníctvom e-mailu na info@svetobliecok.sk kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:


- meno a priezvisko kupujúceho,
- adresa dodania, poprípade fakturačná adresa,
- telefonický kontakt,
- podrobný popis objednaného tovaru (množstvo a druh),
- spôsob platby

c) prostredníctvom telefonického kontaktu na 0903 809 051

d) prostredníctvom mailu: info@svetobliečok.skPo úspešnom odoslaní objednávky Vám automaticky odošleme informačný email o prijatí objednávky na email, ktorý ste uviedli v objednávacom formulári.Informačný email bude obsahovať podrobný súpis objednaného tovaru vrátane čísla objednávky, pod ktorým bude Vaša objednávka vybavovaná a evidovaná.

3. Storno objednávky

Kupujúci má možnosť bez udania dôvodu stornovať vzniknutú objednávku najneskôr do 24 hodín od jej realizácie. Pre stornovanie objednávky uveďte meno objednávateľa spolu s číslom objednávky. Stornovať objednávku môže kupujúci prostredníctvom telefonického kontaktu  0903 809 051 alebo na info@svetobliecok.sk. Ak bol už objednaný tovar odoslaný musí ho kupujúci prebrať a na svoje náklady nám ho spätne odoslať. Ak kupujúci uhradil tovar bankovým prevodom vopred budú mu peniaze  spätne zaslané na účet najneskôr do 15 dní.

4. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený na internetovom obchode www.svetobliecok.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť výhradne na našu adresu: Lukáš Steinhübel, SvetObliečok, Národná 672/3, 010 01, Žilina, spolu s:

písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy (uveďte tam aj číslo objednávky a číslo účtu kam si želáte vrátiť peniaze)

faktúru (alebo jej kópiu, prípadne iný doklad o kúpe)Tovar musí byť zabalený v pôvodnom balení a nesmie byť používaný. Náklady na dopravu vráteného tovaru k predávajúcemu, hradí v plnej výške kupujúci. Tovar musí byť odoslaný ako štandardná zásielka, nie ako dobierka.Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5. Spôsob doručenia a dodania tovaru

Spôsob doručenia objednaného tovaru v našom internetovom obchode na území Slovenskej republiky riešime výhradne prostredníctvom kuriérskej služby s ktorou máme uzatvorenú zmluvu a prepravnou službou ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ). Na území Českej republiky prostredníctvom kuriérskej služby IN TIME a prepravnou službou ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ). Tovar bude dodaný predávajúcim na adresu uvedenú v záväznej objednávke realizovanej kupujúcim alebo na konkrétne výdajné miesto, ktoré bude zvolené v objednávke. Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Po prevzatí balíka nie je možné reklamovať tovar z dôvodu fyzicky poškodeného balíka.Dodávka objednaného tovaru je v závislosti od jeho dostupnosti. Snažíme sa mať všetok ponúkaný tovar skladom a tým skrátiť čas dodania na minimum. Obvykle je doba dodania do 2 pracovných dní v prípade tovaru na sklade v prípade doručenia objednávka na územní Slovenskej republiky a do 5-7 pracovných dní v prípade doručenia tovaru na území Českej republiky. Pri tovare, ktorý nie je skladom je doba dodania do 7 pracovných dní. V prípade ak by sa mala doba objednávky predĺžiť z dôvodu vyťaženia výroby, budeme Vás mailom alebo telefonicky informovať o stave a priebehu objednávky.

6. Platobné podmienky a poštovné

Platbu pri nakupovaní v našom internetovom obchode www.svetobliecok.sk môžete realizovať štyrmi spôsobmi + možnosť osobného odberu.

1. SLOVENSKÁ REPUBLIKA

a, Kuriérska služba - platba vopred PREVODOM NA ÚČET alebo KARTOU + 3,90€ vrátane DPH.

Pri odbere nad 100€ vrátane DPH poštovné nebude zarátané a je zdarma.

Pri platbe prevodom na náš účet uveďte ako variabilný symbol číslo objednávky, ktoré ste dostali na Váš email pre potvrdenie objednávky.

Bankové spojenie pre platbu vopred na účet mBank - IBAN účtu: SK56 8360 5207 0042 0581 3724

- Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

b, Kuriérska služba - platba u kuriéra DOBIERKA + 4,90€ vrátane DPH.

Pri výbere dodania tovaru na dobierku zaplatíte za objednaný tovar pri prevzatí zásielky u kuriéra SPS.

Pri odbere nad 100€ vrátane DPH poštovné nebude zarátané a je zdarma.

c, ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ) - platba vopred PREVODOM NA ÚČET alebo KARTOU + 1,90€ vrátane DPH.

Pri odbere nad 100€ vrátane DPH poštovné nebude zarátané a je zdarma.

Pri platbe prevodom na náš účet uveďte ako variabilný symbol číslo objednávky, ktoré ste dostali na Váš email pre potvrdenie objednávky.

Bankové spojenie pre platbu vopred na účet mBank - IBAN účtu: SK56 8360 5207 0042 0581 3724

- Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

d, ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ) - platba na výdajnom mieste DOBIERKA + 2,90€ vrátane DPH.

Pri výbere dodania tovaru na dobierku zaplatíte za objednaný tovar pri prevzatí zásielky ma výdajnom mieste.

1. ČESKÁ REPUBLIKA

a, Kuriérska služba IN TIME - platba vopred PREVODOM NA ÚČET alebo KARTOU + 7€ vrátane DPH.

Pri odbere nad 100€ vrátane DPH poštovné nebude zarátané a je zdarma.

Bankové spojenie pre platbu vopred na účet mBank - IBAN účtu: SK56 8360 5207 0042 0581 3724

- Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

b, Kuriérska služba IN TIME - platba u kuriéra DOBIERKA + 8€ vrátane DPH.

Pri výbere dodania tovaru na dobierku zaplatíte za objednaný tovar pri prevzatí zásielky u kuriéra IN TIME.

c, ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ) - platba vopred PREVODOM NA ÚČET alebo KARTOU + 3,90 € vrátane DPH.

Pri odbere nad 100€ vrátane DPH poštovné nebude zarátané a je zdarma.

Bankové spojenie pre platbu vopred na účet mBank - IBAN účtu: SK56 8360 5207 0042 0581 3724

- Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

d, ZÁSIELKOVŇA ( Packeta ) - platba na výdajnom mieste DOBIERKA + 4,50€ vrátane DPH.

Pri výbere dodania tovaru na dobierku zaplatíte za objednaný tovar pri prevzatí zásielky ma výdajnom mieste.Osobný odber je možný výhradne len na našej pobočke v Žiline, 010 01, ulica Národná 672/3 - na tejto adrese sa nachádza kamenná predajňa s možnosťou vyzdvihnutia objednávky, vytvorenej prostredníctvom e-shopu. Objednávku si môžete vyzdvihnúť do 7 dní od potvrdenia, kde Vás mailom budeme informovať, že Vaša objednávka je pripravená na vyzdvihnutie. Pokiaľ si objednávku neprevezmete do určených 7 dní od potvrdenia, Vaša objednávka bude zrušená spolu so zaslaním informačného mailu ohľadom zrušenia objednávky. Svoju objednávku môžete uhradiť v hotovosti alebo kartou.

7. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a všetky sú vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

8. Záruka a reklamácia tovaru

Na všetok predávaný tovar  poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu výhradne na dole uvedenú adresu, spolu s písomným oznámením závady. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu, hradí v plnej výške kupujúci. Tovar musí byť odoslaný ako štandardná zásielka, nie ako dobierka.

Adresa pre reklamácie a vrátenie zásielky:

Lukáš Steinhűbel
SvetObliečok
Národná 672/3
010 01 Žilina

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

9. Alternatívne riešenie sporov - ARS

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@svetobliecok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Osobné údaje kupujúceho slúžia výhradne ku kladnému vybaveniu objednávky a to najmä:

a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b) názov, právnu formu, adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

c) obchodné meno, adresu miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,Kupujúci (objednávateľ)  dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou SPS alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou SPS. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na našej internetovej stránke www.svetobliecok.sk

11. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky

Obchodné podmienky platné od 01.10.2018

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul:      .........................................................................................


 

Adresa bydliska:               .........................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:      .........................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Lukáš Steinhűbel so sídlom Strážovská 6441/1, 97411 Banská Bystrica 5, IČO: 50515861, DIČ: 1120125391, IČ DPH: SK1120125391 (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry:                              .........................................................................

 

Dátum objednania (vystavenia faktúry):           .........................................................................

 

Dátum prijatia tovaru:                                       .........................................................................

 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.svetobliecok.sk)

 

................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................

 

 

 

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : .......................................................

 

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: .........................................

 

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

 

.................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.............................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ...............................

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet IBAN: .........................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku VIII.

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa......................................

 

V ..................................., dňa ................................., podpis predávajúceho...................................        

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnúť tu: vo formáte PDF alebo vo formáte RTF.